Zabiegi wykonywane w gabinecie zawsze wykonywane są w znieczuleniu. W zależności od potrzeby stosujemy znieczulenia powierzchniowe, przewodowe, nasiękowe czy śródwięzadłowe. Rodzaj znieczulenia również dobrany jest do konkretnego przypadku. Ze względów bezpieczeństwa pacjent zmuszony jest zrobić zdjęcie RTG zębowe lub pantomograficzne.

Oferujemy:

 • usuwanie zębów stałych, również złamanych
 • usuwanie pozostawionych korzeni
 • usuwanie zębów u dzieci (zęby mleczne zresorbowane lub niezresorbowane)
 • usuwanie zębów z przyczyn ortodontycznych
 • nacinanie i płukanie ropni
 • zakładanie szwów wewnątrzustnych
 • wycinanie dziąsła
 • odsłanianie zębów
 • wycinanie kaptura dziąsłowego
 • uzupełnienie braku kości
 • wypełnianie materiałem kościozastępczym ubytków po usunięciu zęba